Abhazya Cumhuriyeti

Abhazya Cumhuriyeti

Abhaz halkı sayısız şarkıdan oluşan bir hazineyi belleğinde saklamaktadır. Ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılan bu şarkılar halkın ulusal zenginliğini oluşturmaktadır. Abhaz halkının yaşamının ayrılmaz parçası olan şarkılar, büyük bir ustalıkla onun manevi güzelliğini, psikolojisini, dünya görüşünü, yaşam biçimini ve karakterini gözler önüne seriyor. “Abhazların her yaşamsal olay için söylenmiş özel bir şarkısı vardır” diye yazıyor N.S. Canaşiya.
Aphartsa Aphartsa Abhazların eski iki telli, yaylı ulusal çal­gısıdır. Günümüze kadar hemen hemen ilk şekliyle korunmuştur. Çeşitli zamanlarda Abhazların yaşantısını anlatan bazı yazarların (1) ifadeleri dışında aphartsa, ardında hiçbir yazılı belge bırakmamıştır ve bu çalgı yavaş yavaş halkın kullanımından çıkmıştır. 18 yüzyılın sonunda aphartsa henüz bütün Abhazya’da yaygın olarak kullanılıyordu. Dal,
ABHAZYANIN ERKEN ÇAĞ TARİHİ Abhazya topraklarına insan ayağı ilk yaklaşık yarım million yıl öncesinden bastı. Büyük ihtimal insanlar Abhazya topraklarına doğu asyadan geldi. Daha sonra buzluk çağında bili, ılık Abhazya iklimi insan için çok çekici olmuştu. M.Ö VI yüzyılında Abhazya bölgesinde Neolitik Devrim oluyor. O devrimin en ünlü yerleşme Gudauta şehrin kuzeyinde Kistrik adlı koloniydı. Bu topluluk çoğunlukla tarım ve…
BAYRAK Bayrağın ölçüleri : 2:1 Bayrak eşit genişlikte olan değışimli olarak 7 beyaz ve yeşıl çizgillere ayrılıyor. Onlardan üçü beyaz dördü yeşil. Birinci üst çizgi yeşildir. Beyaz ve yeşil çizgiler Abhazyayı da içine alan Dağli Cumhuriyetin (1918) bayrağın elemanı dır. Yeşil renk hayatı simbolize eder, beyaz renk ulkenin geleceği ifade eder.
Abhazya Cumhuriyeti yeryüzü ölçümü 8.7 bin kilometr karedir. Kuzeyde ve batıda Abhazya Cumhuriyeti Rusya Federasyonu ile komşudur. Doğuda ve güney doğuda ise Gürcistan Cumhuriyeti ile komşudur. Güney-batıda Abhazya Cumhuriyetin sınırı Kara denizden geçmektedır. Abhazyanın denız kıyısı uzunluğu 214 kilometredır. ​Abhazya Cumhuriyeti devlet istatistik müdürlüğü verdiği bilgiye göre Abhazya Cunhuriyetin nufusu 216.7 bin kişidir.

FAYDALI BİLGİ

ABHAZYA CUMHURIYETI

01
02
03
04
05
06
ПАРЛАМЕНТ-НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РА<br>Официальный сайт
СУХУМ<br>Официальный сайт
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
АГЕНТСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ РА<br>Официальный сайт
© 2020 Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации

Яндекс.Метрика